Ulrika Liss-Daniels

Regionsansvarig Väst

Lång erfarenhet från ledande befattningar inom arkitektbranschen, mötesindustrin såsom Svenska Mässan, reklambyråer och klädbranschen, H&M och Nilson Group.

Ulrika har under många år arbetat som VD med fokus på affärsutveckling, nya betalningsmodeller för kunskapsbaserade företag, skapa kreativa organisationer, varumärkesbyggande och internationell expansion i främst Asien, där hon även har bott under längre tid i Vietnam och Kina.

Är idag aktiv i ett flertal styrelser däribland inom dagligvaruhandeln, ICA.

Har en mastersutbildning inom statsvetenskap och internationella relationer från Stockholms Universitet.